logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

2. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

MAS vyhlašuje 2. výzvu v rámci IROP, ve kterém budou podpořeny následující aktivity:

  • Vznik nového sociálního podniku - založením nového podnikatelského subjektu nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

  • Rozšíření podniku  v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby,  zefektivnění procesů podniku.                                                                                                                                      

  • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

 

Odkaz na nadřazenou výzvu: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Příjem žádostí bude probíhat v období od 22.12.2017 do 1.3.2018 16:00 hod.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.