logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

3. výzva v rámci IROP: MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

MAS vyhlašuje třetí výzvu v rámci IROP, v rámci které budou podpořeny následující aktivity:

 

  • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

 

  • Komunitní centra - Jedná se podporu pro o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit. Podpořeny mohou být stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.

 

  • Sociální bydlení -  bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.                         

 

 Odkaz na nadřazenou výzvu MMR: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

 Příjem žádostí o podporu bude probíhat v termínu od 29.12.2017 do 5.3.2018 v 16:00 hod.

          

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.