logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Projekt Stavba čtvrtstoletí je největší inventura českého stavitelského umění a architektury mapující stavby od roku 1993 dodnes. Jedinečná ukázka řemeslného mistrovství a umu českých architektů a stavbařů. Prestižní záležitost pro každého, kdo v tomto oboru u nás chce něco znamenat.

"Je určen všem stavbám bez rozdílu typu či velikosti. Jeho databáze cílí na největší počet zapsaných staveb, které reprezentují české stavitelství a architekturu v nebývalém mediálním zásahu po celé České republice a ve světě. Přináší ojedinělé ohlédnutí za úspěchy oboru a to pouze jednou za vaší profesionální kariéru." (stavbactvrtstoleti.cz)

Součástí projektu je  databáze staveb, informování o stavbách v mediálním prostoru v rámci plošného i regionálního zpravodajství, naučně populární televizní cyklus, výstavy, publikace, komentované prohlídky a televizní anketa o nejprestižní titul Stavba čtvrtstoletí, která bude vyhlášena v přímém přenostu České televize v průběhu letošního podzimu,

Své stavby můžete přihlašovat dle níže uvedených podrobných informací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Broadband Competence Office ČR a Český telekomunikační úřad vás zvou na online živý seminář, jehož tématem bude:

Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce Během něj se seznámíte:
•       s problematikou zavádění vysokorychlostního internetu do měst a obcí,
se základními pojmy, s
  aktuální situací
•       se zákony, předpisy a normami, které s vysokorychlostním internetem
souvisí
•       s praktickým návodem, jak postupovat ve snaze přivést vysokorychlostní
internet do vašeho města či obce, s předáním potřebných kontaktů
•       s postavením obce při podpoře výstavby, proč podpořit výstavbu
vysokorychlostních sítí
•       s mnoha dalšími tématy dané problematiky

Online živý seminář je určen pro představitele samospráv, pro pracovníky IT odborů a oddělení, pro pracovníky majetkoprávních odborů a oddělení, ale i pro pracovníky všech dalších odborů a oddělení, do jejichž kompetencí budování sítí elektronických komunikací patří.

Datum konání:
Čtvrtek 8. dubna 2021 (10.00 – 12.00)

Lektoři:
Petr Očko, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Hana Továrková, předsedkyně rady Český telekomunikační úřadu Michal Manhart, vedoucí projektu Broadband Competence Office ČR Martina Mihalovíčová, vedoucí samostatného oddělení jednotného informačního místa, Český telekomunikační úřad Jiří Kliner, technický manažer projektu Broadband Competence Office ČR

Pro přihlášení na online živý seminář klidněte zde ( https://bconetwork.cz/webinar/registrace/ ).
Termín pro přihlášení je do 7. dubna 2021.
Účast na online živém semináři je zdarma.

P-PINK je podnikatelský inkubátor, který se aktivně podílí na podpoře podnikatelských aktivit a podnikání na území Pardubického kraje.

 

1 2 3 4 5  ... 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.