logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Nabízíme pracovní pozici administrativního pracovníka pro SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Z důvodu poruchy systému MS2014+ nyní nefunguje finalizace žádostí v rámci vyhlášených výzev v IROP. Termín uzavření příjmu žádostí byl na základě pokynu z MMR přesunut na pátek 14.12.2018 ve 14 hodin.

Jedná se o následující výzvy:

  • 6. výzva MAS Chrudimko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
  • 7. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
  • 8. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
  • 9. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj a podpora udržitelné mobility
  • 10. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Zmírnění dopadů živelných pohrom

Aktualizované texty výzev budou zveřejněny u jednotlivých výzev.

 

MAS pořádá v týdnu od 12.-16.11. pořádá semináře pro potenciální žadatele. U každé výzvy je zveřejněna pozvánka.

Dne 1.11.2018 MAS vyhlašuje pět výzev v rámci programového rámce IROP. Více informací zde: http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

V průběhu října bude vyhlášeno pět výzev v rámci všech opatření IROP v SCLLD.

Dne 26.7.2018 došlo k modifikaci následujících vyhlášených výzev OPZ:

MAS Chrudimsko: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I.

MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center I.

Změna spočívá pouze v posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z 2.8.2018 na 29.8.2018.

Letní škola na téma geologie a moderní technologie

Třetí srpnový týden bude Chrudim a Geopark Železné hory hostit netradiční letní školu, která se uskuteční v rámci přehraniční česko-polské spolupráce na projektu pod názvem GECON, jehož realizátorem je MAS Chrudimsko, z.s.

Ve výzvách bude podpořen vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit  v oblasti sociálního podnikání, a vznik a činnost komunitních center.

Více informací zde: http://www.maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

 

... 6 7 8 9 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.