logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

MAS Chrudimsko vyhlašuje v prosinci 2017 následujících pět výzev v rámci Integrovaného operačního programu:

 

  • 1 výzva MAS Chrudimsko - Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin
  • 2. výva MAS Chrudimsko - Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
  • 3. výzva MAS Chrudimsko - Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
  • 4. výzva MAS Chrudimsko - Rozvoj a podpora udržitelné mobility
  • 5. výzva MAS Chrudimsko - Zmírnění dopadů živelných pohrom

 

Více informací naleznete zde: http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy

,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2018

MAS Chrudimsko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci akce ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2018.

Informační leták MAS

 

MAS vydává informační leták, ve kterém je uveden stručný popis jednotlivých opatřeních, v rámci kterých budou postupně vyhlašovány výzvy. Pokud máte projektový záměr, můžete kontaktovat kancelář MAS s jeho konzultací.

 

MAS vyhlašuje první dvě výzvy v rámci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost: Prorodinná opatření I. a Sociální služby včetně prevence kriminality I. Více infomrací o podmínkách je uvedeno v sekci Pro žadatele: http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

Místní akční plán rozvoje vzdělávání schválen

V úterý 19. září schválil řídící výbor Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim. Tímto krokem byl zakončen projekt, na němž spolupracovala na základě memoranda i MAS Chrudimsko.

Seminář Kompost v zemědělské praxi
Ve spolupráci se SZeŠ v Čáslavi a Poděbradech a v rámci cyklu odborného vzdělávání si vás společnost  ZERA, z.s. dovoluje pozvat na odborné semináře o komplexní problematice systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování.
Strategie všech MAS na území Pardubického kraje schváleny

V měsíci červnu byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Chrudimsko. Zároveň na konci června byla schválena i poslední zbývající strategie místních akčních skupin z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj dostal na první příčku v rámci celé ČR. Více se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

MAS Chrudimsko získala důležitý certifikát

MAS Chrudimsko, z.s. obdržela od Státního zemědělského intervenčního fondu osvědčení o splnění standardů MAS.

Metodika Projektu spolupráce

Ve spolupráci s partnerskými MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory, MAS Orlicko a MAS Lanškrounsko vznikla v rámci Projektu spolupráce metodika zaměřená na uplatňování principu LEADER, organizační strukturu MAS, proces výběru projektů, využití MAS jako ptatformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje.

... 6 7 8 9 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.