logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Aktualizace Strategie CLLD MAS Chrudimsko 2021–2027

📣📑Rádi bychom Vás pozvali k účasti na probíhající aktualizaci Strategie CLLD MAS Chrudimsko pro nadcházející programové období 2021–2027.
📝Online dotazník slouží pro sběr informací o potenciálních projektových záměrech a aktivitách v území. Výsledky budou po vyhodnocení zapracovány do Strategie MAS.
Dotazník naleznete zde: https://forms.gle/fi7PdF9Cgy5Zm5JBA
Děkujeme, že se s námi chcete zlepšovat region nás všech.👍🙂
Za případné sdílení a rozšíření do Vašeho okolí budeme rádi.
 
 
 
 
 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.