logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Avízo – Modifikace výzvy č. 14 IROP

Proběhla modifikace výzvy č. 14 MAS Chrudimsko v rámci IROP.

Změna se týká navýšení alokace výzvy.

Podrobnější informace naleznete u výzvy č. 14.

http://maschrudimsko.cz/14-vyzva-v-ramci-irop-rozvoj-a-podpora-udrzitelne-mobility

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.