logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Avízo – vyhlášení 5. výzvy PRV

Na konci března bude vyhlášena výzva v rámci PRV v SCLLD.

 

výzva bude vyhlášena na:

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury (alokace: 914 414 Kč)

 

 Aktuální informace budou zveřejněny na webu. (odkaz zde)

 

 V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

 

K výzvě PRV č. 5 bude uskutečněn seminář pro potenciální žadatele. Seminář se uskuteční 8. 4. od 9 hod, více informací viz příložená pozvánka níže. 

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.