logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

AVÍZO - vyhlášení výzev IROP

Koncem května 2020 budou vyhlášeny 2 výzvy v rámci opatření IROP v SCLLD.

Názvy výzev:

- Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin, výzva č. 15

- Rozvoj a podpora udržitelné mobility, výzva č. 14

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

 

K výzvám bude uskutečněn seminář pro potenciální žadatele 

- k výzvě č. 14 Rozvoj a podpora udržitelné mobility se seminář pro potenciální žadatele uskuteční 22.6.2020 od 10 hod

- k výzvě č. 15 Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin se seminář pro potenciální žadatele uskuteční 17.6.2020 od 14 hod

 

Více o seminářích viz přiložené pozvánky. 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.