logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Avízo výzev - Operační program Zaměstnanost

Koncem srpna 2019 bude vyhlášena výzva v rámci OPZ v SCLLD.

 

výzva bude vyhlášena na:

- Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.

-  Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin II.

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

 

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.