logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Avízo výzvy v rámci programového rámce PRV

Koncem června bude vyhlášena výzva v rámci PRV v SCLLD.

 

výzva bude vyhlášena na:

Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS

Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury

Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností místních podniků

Fiche 7: Rozvoje rekreačních funkcí lesů

Fiche 8: Podpora cílů SCLLD realizací projektů spolupráce

 

 

Aktuální informace budou zveřejněny na webu.

 

V případě dotazů se obracejte na kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.