logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Den mokřadů - Pardubice

 

Vycházkou ke světovému dni mokřadů na mokřadní lokality Pardubic jsme zahájili letošní činnost ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov. Poděkování za přípravu a realizaci akce s více než čtyřiceti účastníky patří našemu místopředsedovi a vedoucímu ekocentra Ledňáček Romanu Hellingerovi a Tiboru Schwarzovi ze zpřízněného spolku Zelený dům Chrudim. Odkaz na článek s fotografiemi o tomto setkání a pozvánku na "Soví noc" 9. března v 16:30 hodin v Ekocentru Ledňáček v Chrudimi najdete na novém webu naší organizace https://csop-habrov.webnode.cz.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.