logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Desatero problémů města Chrudim 2020

Desatero problémů města Chrudim 2020 je akce, na které můžete sdělovat své připomínky, postřehy a nápady, které společně udělají z Chrudimi lepší místo pro život. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na prezentaci projektů realizovaných přes MAS Chrudimsko, z.s.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.