logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU 2020

Pozvání na již XII. ročník pravidelné akce -  DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU sousedící MAS Železnohorský regionu 

V příloze si dovolujeme představit XII. ročník pravidelné akce DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU na podporu aktivit nejen v oblasti udržitelného cestovního ruchu pro sezónu 2020 u příležitosti 15. výročí založení Železnohorského regionu.


Mottem XII. ročníku je PROPOJENÍ VĚDOMÉHO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KRÁS A
LOKÁLNÍCH SLUŽEB S PRINCIPEM BIOEKONOMIKY A CELOSPOLEČENSKOU OSVĚTOU.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.