logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

MAS vyhlašuje výzvy v rámci OPZ

MAS vyhlašuje dvě výzvy v rámci programového rámce Operačního programu Zaměstnanost: Prorodinná opatření III. a Sociální služby včetně prevence kriminality II. Více informací o podmínkách je uvedeno v sekci Pro žadatele: http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy#

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.