logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

MAS vyhlašuje výzvy v rámci programového rámce IROP 2019

Začátkem měsíce listopadu MAS Chrudimsko vyhlašuje tři výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Výzvy budou vyhlášeny ve dnech:

Výzva č. 11: Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin 1. 11. 2019

Výzva č. 12: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)2. 11. 2019

Výzva č. 13: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)3. 11. 2019

 

Podrobné informace k výzvám naleznete v sekci Pro žadatele → Kdy žádat – Výzvy.

http://maschrudimsko.cz/kdy-zadat-vyzvy

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.