logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na bezplatný on-line seminář Dotace EU a finanční řízení Pardubice

Eurocentrum Pardubice zve na  bezplatný seminář s názvem Dotace EU a finanční řízení, který se uskuteční on-line dne 10. prosince 2020 v době od 9:00 do 16:00.

Akce proběhne prostřednictvím MS TEAMS.

Přednášejícím bude pan Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Registrovat se můžete do 9. prosince na webovém odkazu, na němž také naleznete podrobnější informace: https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-financni-rizeni-podzim-2020/seminar-dotace-eu-a-financni-rizeni-pardubice

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.