logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na seminář pro příjemce - IROP - výzva č. 8

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro příjemce k výzvě IROP č. 8, který se uskuteční 24.2.2020 v kanceláři MAS, více informací viz přiložená pozvánka

 

Program semináře: 

•Důležité dokumenty
•Veřejné zakázky
•Žádost o změnu
•Monitoring, udržitelnost
•Publicita, účetnictví, archivace
•Různé

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.