logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na seminář pro příjemce - OPZ - Prorodinná opatření III:

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro příjemce k výzvě OPZ - Prorodinná patření III., který se uskuteční 22.7. od 10 hod v kanceláři MAS, více viz příložená pozvánka. 

 

Program: 

•Základní dokumenty a odkazy
•Rozhodnutí o poskytnutí dotace
•Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
•Publicita
•Plán aktivit
•Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
•Změny projektu
 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.