logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na seminář pro příjemce - Sociální podnikání I. - OPZ

Seminář pro příjemce se uskuteční 14.1. 2020 od 9 hod v kanceláři MAS, viz přiložená pozvánka 

 

Program semináře: 

  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
  • Publicita
  • Plán aktivit
  • Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
  • Změny projektu

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.