logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na výroční členskou schůzi 11. října 2021 v 18 hodin

v ekocentru Ledňáček (býv. moštovna, později psí útulek, vedle kapličky v Chrudimi, Malecká ulice)

 

Přiložené soubory:
Pozvánka 11.10.2021.pdf

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.