logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na výroční členskou schůzi 17. března 2020 v 17 hod. v Ekocentru Ledňáček - zrušeno

 

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru a v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 zrušil předseda ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 16. března 2020 její konání. O novém termínu výroční členské schůze této ZO ČSOP rozhodne podle epidemiologické situace.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.