logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Pozvánka na výroční členskou schůzi v pondělí 8. června 2020 v 16 hodin

Schůze připravená v ekocentru Ledňáček (býv. moštovna vedle kapličky v Chrudimi, Malecká ulice), variantně on-line, se neuskutečnila. 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.