logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Schválená žádost o změnu SCLLD

Rádi bychom Vás informovali, že dne 4. 06. 2019 byla schválena žádost o změnu SCLLD MAS Chrudimsko, která byla v rámci IROP a PRV. 

Předmětem změny jsou především:

- IROP

V úvodu kap. 3. 3. 1 SCLLD Programový rámec IROP byla z textu odstraněna informace o finanční alokaci. Důvodem pro odstranění informace o alokaci z Programového rámce IROP je zjednodušení administrace případných dalších změn SCLLD.

Dále je předmětem změny v rámci IROP změna finančního plánu dle požadavků MMR se zohledněním změny alokace kvůli kurzovému rozdílu a s ohledem na skutečné a předpokládané čerpání v roce 2018 a v dalších letech.

- PRV

Alokace na jednotlivé Fiche byla upravena dle dodatku k akceptačnímu dopisu a na základě zájmu potenciálních žadatelů o jednotlivé Fiche. Alokace byla ponížena u Fiche č. 1, 2, 6, 7, 8 a navýšena u Fiche č. 4, 5. Dále také byla provedena adekvátní úprava indikátorů u Fiche č. 1,2,4,5, 7 a také u indikátoru Celkové veřejné výdaje.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.