logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Schválení žádosti o změnu SCLLD

Rádi bychom Vás informovali, že dne 3. 4. 2020  byla schválena žádost o změnu SCLLD MAS Chrudimsko, která byla v rámci IROP a PRV. 

Předmětem změny jsou především:

- IROP

1. Přesun z opatření 5.2.4. hasiči do  opatření 4.3.1. školy 517 438,36 Kč (CZV)                                                                
2. Přesun z opatření 1.2.5. sociální podnikání do opatření 4.3.1. školy 531 000 Kč (CZV)                                                              
3. Přesun z opatření 1.2.2. sociální služby do opatření 4.3.1. školy - 1811923,56 Kč (CZV)

- PRV
1. Fiche 1 - přesun alokace (50 000 Kč) do Fiche č. 6
2. Fiche č. 7 - přesun alokace (50 000 Kč) do Fiche č. 6
3.Fiche 8 - úprava příspěvku unie na 266284 z 266284,8 a národní veřejné zdroje na 149786 z 149785,2. Úprava provedena dle podané žádosti na projekt spolupráce - Otevřená krajina
4.Hodnoty v roce 2018,2019 a 2020 změněny dle reálného čerpání a plánované výzvy v roce 2020.
5.Zbývající alokace z Fiche č.3 - 510000 Přesunuta do Fiche č. 6, alokace z Fiche č. 4 přerozdělena do Fiche č. 2 - 904 960 Kč a Fiche č. 6 - 645040,
6.Indikátory - Byla upravena hodnota indikátorů u Fiche č. 1,3-7

 

Všechny výše uvedené změny byly provedeny na základě zájmů potenciálních žadatelů o vyhlášení dalších výzev v rámci IROP a PRV.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.