logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Seminář pro potenciální žadatele PRV - fiche 1 - 7

MAS pořádá seminář pro potenciální žadatele v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova, který se bude konat v pátek 22.6.2018 v 8 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře budovy na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim (vedle kanceláře MAS).

1. výzva PRV bude vyhlášena v nejbližších dnech po schválení řídícím orgánem. Přesné datum vyhlášení výzvy a uzavření příjmu žádostí bude upřesněno.

Prosíme o potvrzení účasti na semináři do středy 20.6.2018 na emailovou adresu renata.havlova@maschrudimsko.cz.

 

Výzva bude vyhlášena na všechna Fiche:

Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS

Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche 4: Rozvoj lesnické infrastruktury

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktury

Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností místních podniků

Fiche 7: Rozvoje rekreačních funkcí lesů

 

Stručný popis jednotlivých fichí je obsažen v informačním letáku SCLLD.

 

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.