logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Semináře pro potenciální žadatele OPZ

MAS Chrudimsko pořádá semináře pro potenciální žadatele pro výzvy č. 8 a 9 v rámci OPZ

  • Podpora sociálního podnikání a zaměstanosti znevýhodněných skupin II. – v úterý 17. 8. 2019 v 9 h

a

  • Podpora vzniku a činnosti komunitních center II. – ve středu 18. 8. 2019 ve 13 h,

které se budou konat v kanceláři MAS Chrudimsko.

Více informací naleznete v přiložených pozvánkách.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.