logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Semináře pro potenciální žadatele OPZ - v rámci výzvy MAS Chrudimsko: Prorodinná opatření III a Sociální služby včetně prevence kriminality II.

MAS Chrudimsko pořádá semináře pro potenciální žadatele:

- v úterý 19.2. 2019 v 8:30 hod - Prorodinná opatřední III.

- v úterý 19.3. 2019 ve 13 hod - Sociální služby včetně prevence kriminality II:

 

Vice informací naleznete v pozvánce níže. 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.