logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Webinář - „Udržitelné podnikání“ 23.4.2020

Je tu pozvánka na další webinář z cyklu Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi?

Následující online setkání bude 23. 4. od 9.00 do přibližně 11:00 hod. na téma „Udržitelné podnikání “. Webinář bude zahrnovat 2 přednášky odborníků z Jihočeské univerzity či jejích spolupracujících institucí s následujícími tématy:

  • Jak využít sítě spolupráce v podnikání z pohledu Jihočeské hospodářské komory - Ing. Luděk Keist: ředitel Jihočeské hospodářské komory 
  • Situace podnikatelů v mimořádných opatřeních - Ing. Tomáš Hajdušek: daňový poradce

Tento termín si prosím rezervujte ve svých kalendářích; do virtuálního prostoru setkání se pak připojíte přes odkaz v přiloženém dokumentu. 

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.