logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Webinář: Regionální speciality – internetová platforma pro podporu lokálních výrobců a přímého prodeje jejich produktů

Dostupnost lokálních produktů a podpora místních farmářů jsou témata, která nabývají velkého významu i vzhledem k aktuální koronavirové situaci. WirelessInfo v loňském roce připravilo nástroje pro on-line prodej farmářských produktů na lokální úrovni a současně pro propagaci jednotlivých farem v zájmovém regionu. Základem tohoto řešení je propojení regionálních informací o farmářích a jejich dostupných produktech s internetovou platformou pro obchodování s těmito produkty. Na webináři vám představíme některé z možností, jak tyto nástroje využít, a také zkušenosti z pilotního provozu na Klatovsku.

Program webináře:

  • Regionální speciality – technologické řešení (Petr Horák, Wirelessinfo)
  • Zkušenosti z pilotního testování (Tomáš Zelený, Šumavaprodukt s.r.o. – Farmářský obchod Sušice)
  • Význam pro region (Radana Šašková, Úhlava o.p.s. - Klatovy)

 

Odkaz na webovou stránku: https://www.otevrenejaro.cz/program/#webinar7

Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/otevrenejaro

 

Registrace je nepovinná, ale pokud se zaregistrujete, dostanete před začátkem akce upozornění a link na přihlášení na webinář, odkaz na zveřejněný záznam z webináře, jakmile bude k dispozici, a také informace o nově připravovaných webinářích.
Registrujte se zdarma zde: https://1url.cz/qz8CR

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.