logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Webinář: Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Broadband Competence Office ČR a Český telekomunikační úřad vás zvou na online živý seminář, jehož tématem bude:

Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce Během něj se seznámíte:
•       s problematikou zavádění vysokorychlostního internetu do měst a obcí,
se základními pojmy, s
  aktuální situací
•       se zákony, předpisy a normami, které s vysokorychlostním internetem
souvisí
•       s praktickým návodem, jak postupovat ve snaze přivést vysokorychlostní
internet do vašeho města či obce, s předáním potřebných kontaktů
•       s postavením obce při podpoře výstavby, proč podpořit výstavbu
vysokorychlostních sítí
•       s mnoha dalšími tématy dané problematiky

Online živý seminář je určen pro představitele samospráv, pro pracovníky IT odborů a oddělení, pro pracovníky majetkoprávních odborů a oddělení, ale i pro pracovníky všech dalších odborů a oddělení, do jejichž kompetencí budování sítí elektronických komunikací patří.

Datum konání:
Čtvrtek 8. dubna 2021 (10.00 – 12.00)

Lektoři:
Petr Očko, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Hana Továrková, předsedkyně rady Český telekomunikační úřadu Michal Manhart, vedoucí projektu Broadband Competence Office ČR Martina Mihalovíčová, vedoucí samostatného oddělení jednotného informačního místa, Český telekomunikační úřad Jiří Kliner, technický manažer projektu Broadband Competence Office ČR

Pro přihlášení na online živý seminář klidněte zde ( https://bconetwork.cz/webinar/registrace/ ).
Termín pro přihlášení je do 7. dubna 2021.
Účast na online živém semináři je zdarma.

Přiložené soubory:
Pozvánka na webinář 8.4.2021.pdf

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.