logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

Vycházkou ke světovému dni mokřadů na mokřadní lokality Pardubic jsme zahájili letošní činnost ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov. Poděkování za přípravu a realizaci akce s více než čtyřiceti účastníky patří našemu místopředsedovi a vedoucímu ekocentra Ledňáček Romanu Hellingerovi a Tiboru Schwarzovi ze zpřízněného spolku Zelený dům Chrudim. Odkaz na článek s fotografiemi o tomto setkání a pozvánku na "Soví noc" 9. března v 16:30 hodin v Ekocentru Ledňáček v Chrudimi najdete na novém webu naší organizace https://csop-habrov.webnode.cz.

 

Ke stažení pozvánka, zpráva o činnosti a projekt Rok v parku 2018, který podpoří město Chrudim částkou 5 tisíc Kč. Pro další tříleté volební období stávající výbor ZO navrhuje výroční členské schůzi zvolit výbor ve složení: Ing. arch. Florian (předseda), Ing. Fritscher (hospodář) a Roman Hellinger (vedoucí ekocentra Ledňáček).

 

Ke stažení program Ekocentra Ledňáček (v bývalé moštovně, později psím útulku v Malecké ulici naproti kapličky v parku Střelnice na Pumberkách a na hranici přírodní památky Ptačí ostrovy), kde nabízíme ukázkové hodiny angličtiny pro nejmenší 14. a 21. září v rámci předškoláckých odpolední a také šachová a přírodovědná odpoledne. Vstup zdarma, pokud možno s doprovodem rodičů nebo prarodičů.

 

Ke stažení prezentace k projektu "Dovybavení ekocentra Ledňáček v Chrudimi" na Burze filantropie Chrudimska 21. června 2017 v Hlinsku.

 

21.6.2017

Donátoři po představení projektu rozhodli o jeho podpoře v celkové výši 36 tis. Kč, z toho:

- Pardubický kraj 10 tis. Kč

- Skupina Medesa Polička 10 tis. Kč

- město Chrudim 6 tis. Kč

- Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim 5 tis. Kč

- Vodohospodářská společnost Chrudim 5 tis. Kč

 

Setkání s přírodou formovanou knížetem Auerspergem zahájil v sobotu 17. června svým výkladem k připravené obnově zámeckého parku ve Slatiňanech kastelán zámku Ing. Jaroslav Bušta. 12 členů a příznivců naší organizace se pak vydalo pod vedením Ing. Milana Morcha, místního revírníka a předsedy ZO ČSOP Nasavrky, na vycházku do Slatiňanských lesů po romantických stavbách rodiny Auerspergů a do území lesnické obnovy po ničivém tornádu v červnu 2008. Navštívili jsme Švýcárnu, Kočičí Hrádek, Kochánovické rybníky s Tyrolským domkem a věž na Chlumu a prohlédli si i lesnické naučné stezky, realizované ZO ČSOP Nasavrky. 

  

Odkaz na video Jindřicha Balouse: http://chrudim.tv/video_1473.html

 

Po kliknutí na název článku si můžete stáhnout prezentaci ZO ČSOP Klub ochránců SPR Chrudim "Desatero x fotovoltaika x elektromobilita", kterou místní televize ve svém videu také zdokumentovala (25 - 28 minuta videové prezentace).

1 2 3 4 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí