logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (26)
NE (17)
Co je MAS? (26)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

ZO ČSOP Habrov

 

Ke stažení pozvánka, zpráva o činnosti a projekt Rok v parku 2018, který podpoří město Chrudim částkou 5 tisíc Kč. Pro další tříleté volební období stávající výbor ZO navrhuje výroční členské schůzi zvolit výbor ve složení: Ing. arch. Florian (předseda), Ing. Fritscher (hospodář) a Roman Hellinger (vedoucí ekocentra Ledňáček).

 

Ke stažení program Ekocentra Ledňáček (v bývalé moštovně, později psím útulku v Malecké ulici naproti kapličky v parku Střelnice na Pumberkách a na hranici přírodní památky Ptačí ostrovy), kde nabízíme ukázkové hodiny angličtiny pro nejmenší 14. a 21. září v rámci předškoláckých odpolední a také šachová a přírodovědná odpoledne. Vstup zdarma, pokud možno s doprovodem rodičů nebo prarodičů.

 

Ke stažení prezentace k projektu "Dovybavení ekocentra Ledňáček v Chrudimi" na Burze filantropie Chrudimska 21. června 2017 v Hlinsku.

 

21.6.2017

Donátoři po představení projektu rozhodli o jeho podpoře v celkové výši 36 tis. Kč, z toho:

- Pardubický kraj 10 tis. Kč

- Skupina Medesa Polička 10 tis. Kč

- město Chrudim 6 tis. Kč

- Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim 5 tis. Kč

- Vodohospodářská společnost Chrudim 5 tis. Kč

 

Setkání s přírodou formovanou knížetem Auerspergem zahájil v sobotu 17. června svým výkladem k připravené obnově zámeckého parku ve Slatiňanech kastelán zámku Ing. Jaroslav Bušta. 12 členů a příznivců naší organizace se pak vydalo pod vedením Ing. Milana Morcha, místního revírníka a předsedy ZO ČSOP Nasavrky, na vycházku do Slatiňanských lesů po romantických stavbách rodiny Auerspergů a do území lesnické obnovy po ničivém tornádu v červnu 2008. Navštívili jsme Švýcárnu, Kočičí Hrádek, Kochánovické rybníky s Tyrolským domkem a věž na Chlumu a prohlédli si i lesnické naučné stezky, realizované ZO ČSOP Nasavrky. 

  

Odkaz na video Jindřicha Balouse: http://chrudim.tv/video_1473.html

 

Po kliknutí na název článku si můžete stáhnout prezentaci ZO ČSOP Klub ochránců SPR Chrudim "Desatero x fotovoltaika x elektromobilita", kterou místní televize ve svém videu také zdokumentovala (25 - 28 minuta videové prezentace).

 

v Malecké ulici naproti kapličky na Pumberkách (býv. psí útulek, předtím moštárna). Akce, určené především dětem s rodiči nebo prarodiči, jsou přístupné všem, stačí jen přijít!

 

Ke stažení pozvánka na procházku s Ing. Milanem Morchem, revírníkem lesní správy a předsedou ZO ČSOP Nasavrky, do zámeckého parku ve Slatiňanech a okolních lesů, jejichž dnešní podobu výrazně ovlivnil František Josef z Auerspergu, mecenáš, skvělý hospodář a milovník koní.

1 2 3 4