logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Schůze se uskuteční v ekocentru Ledňáček (býv. moštovna vedle kapličky v Chrudimi, Malecká ulice). 

 

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru a v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 zrušil předseda ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 16. března 2020 její konání. O novém termínu výroční členské schůze této ZO ČSOP rozhodne podle epidemiologické situace.

 

Vycházkou ke světovému dni mokřadů na mokřadní lokality Pardubic jsme zahájili letošní činnost ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov. Poděkování za přípravu a realizaci akce s více než čtyřiceti účastníky patří našemu místopředsedovi a vedoucímu ekocentra Ledňáček Romanu Hellingerovi a Tiboru Schwarzovi ze zpřízněného spolku Zelený dům Chrudim. Odkaz na článek s fotografiemi o tomto setkání a pozvánku na "Soví noc" 9. března v 16:30 hodin v Ekocentru Ledňáček v Chrudimi najdete na novém webu naší organizace https://csop-habrov.webnode.cz.

 

Ke stažení pozvánka, zpráva o činnosti a projekt Rok v parku 2018, který podpoří město Chrudim částkou 5 tisíc Kč. Pro další tříleté volební období stávající výbor ZO navrhuje výroční členské schůzi zvolit výbor ve složení: Ing. arch. Florian (předseda), Ing. Fritscher (hospodář) a Roman Hellinger (vedoucí ekocentra Ledňáček).

 

Ke stažení program Ekocentra Ledňáček (v bývalé moštovně, později psím útulku v Malecké ulici naproti kapličky v parku Střelnice na Pumberkách a na hranici přírodní památky Ptačí ostrovy), kde nabízíme ukázkové hodiny angličtiny pro nejmenší 14. a 21. září v rámci předškoláckých odpolední a také šachová a přírodovědná odpoledne. Vstup zdarma, pokud možno s doprovodem rodičů nebo prarodičů.

 

Ke stažení prezentace k projektu "Dovybavení ekocentra Ledňáček v Chrudimi" na Burze filantropie Chrudimska 21. června 2017 v Hlinsku.

 

21.6.2017

Donátoři po představení projektu rozhodli o jeho podpoře v celkové výši 36 tis. Kč, z toho:

- Pardubický kraj 10 tis. Kč

- Skupina Medesa Polička 10 tis. Kč

- město Chrudim 6 tis. Kč

- Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim 5 tis. Kč

- Vodohospodářská společnost Chrudim 5 tis. Kč

1 2 3 4 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.