logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (29)
NE (18)
Co je MAS? (34)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

 

Vycházkou ke světovému dni mokřadů na mokřadní lokality Pardubic jsme zahájili letošní činnost ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov. Poděkování za přípravu a realizaci akce s více než čtyřiceti účastníky patří našemu místopředsedovi a vedoucímu ekocentra Ledňáček Romanu Hellingerovi a Tiboru Schwarzovi ze zpřízněného spolku Zelený dům Chrudim. Odkaz na článek s fotografiemi o tomto setkání a pozvánku na "Soví noc" 9. března v 16:30 hodin v Ekocentru Ledňáček v Chrudimi najdete na novém webu naší organizace https://csop-habrov.webnode.cz.

 

Ke stažení pozvánka, zpráva o činnosti a projekt Rok v parku 2018, který podpoří město Chrudim částkou 5 tisíc Kč. Pro další tříleté volební období stávající výbor ZO navrhuje výroční členské schůzi zvolit výbor ve složení: Ing. arch. Florian (předseda), Ing. Fritscher (hospodář) a Roman Hellinger (vedoucí ekocentra Ledňáček).

 

Ke stažení program Ekocentra Ledňáček (v bývalé moštovně, později psím útulku v Malecké ulici naproti kapličky v parku Střelnice na Pumberkách a na hranici přírodní památky Ptačí ostrovy), kde nabízíme ukázkové hodiny angličtiny pro nejmenší 14. a 21. září v rámci předškoláckých odpolední a také šachová a přírodovědná odpoledne. Vstup zdarma, pokud možno s doprovodem rodičů nebo prarodičů.

 

Ke stažení prezentace k projektu "Dovybavení ekocentra Ledňáček v Chrudimi" na Burze filantropie Chrudimska 21. června 2017 v Hlinsku.

 

21.6.2017

Donátoři po představení projektu rozhodli o jeho podpoře v celkové výši 36 tis. Kč, z toho:

- Pardubický kraj 10 tis. Kč

- Skupina Medesa Polička 10 tis. Kč

- město Chrudim 6 tis. Kč

- Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim 5 tis. Kč

- Vodohospodářská společnost Chrudim 5 tis. Kč

 

Setkání s přírodou formovanou knížetem Auerspergem zahájil v sobotu 17. června svým výkladem k připravené obnově zámeckého parku ve Slatiňanech kastelán zámku Ing. Jaroslav Bušta. 12 členů a příznivců naší organizace se pak vydalo pod vedením Ing. Milana Morcha, místního revírníka a předsedy ZO ČSOP Nasavrky, na vycházku do Slatiňanských lesů po romantických stavbách rodiny Auerspergů a do území lesnické obnovy po ničivém tornádu v červnu 2008. Navštívili jsme Švýcárnu, Kočičí Hrádek, Kochánovické rybníky s Tyrolským domkem a věž na Chlumu a prohlédli si i lesnické naučné stezky, realizované ZO ČSOP Nasavrky. 

  

Odkaz na video Jindřicha Balouse: http://chrudim.tv/video_1473.html

 

Po kliknutí na název článku si můžete stáhnout prezentaci ZO ČSOP Klub ochránců SPR Chrudim "Desatero x fotovoltaika x elektromobilita", kterou místní televize ve svém videu také zdokumentovala (25 - 28 minuta videové prezentace).

1 2 3 4