logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

Ke stažení prezentace k projektu "Dovybavení ekocentra Ledňáček v Chrudimi" na Burze filantropie Chrudimska 21. června 2017 v Hlinsku.

 

21.6.2017

Donátoři po představení projektu rozhodli o jeho podpoře v celkové výši 36 tis. Kč, z toho:

- Pardubický kraj 10 tis. Kč

- Skupina Medesa Polička 10 tis. Kč

- město Chrudim 6 tis. Kč

- Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim 5 tis. Kč

- Vodohospodářská společnost Chrudim 5 tis. Kč

 

Setkání s přírodou formovanou knížetem Auerspergem zahájil v sobotu 17. června svým výkladem k připravené obnově zámeckého parku ve Slatiňanech kastelán zámku Ing. Jaroslav Bušta. 12 členů a příznivců naší organizace se pak vydalo pod vedením Ing. Milana Morcha, místního revírníka a předsedy ZO ČSOP Nasavrky, na vycházku do Slatiňanských lesů po romantických stavbách rodiny Auerspergů a do území lesnické obnovy po ničivém tornádu v červnu 2008. Navštívili jsme Švýcárnu, Kočičí Hrádek, Kochánovické rybníky s Tyrolským domkem a věž na Chlumu a prohlédli si i lesnické naučné stezky, realizované ZO ČSOP Nasavrky. 

  

Odkaz na video Jindřicha Balouse: http://chrudim.tv/video_1473.html

 

Po kliknutí na název článku si můžete stáhnout prezentaci ZO ČSOP Klub ochránců SPR Chrudim "Desatero x fotovoltaika x elektromobilita", kterou místní televize ve svém videu také zdokumentovala (25 - 28 minuta videové prezentace).

 

v Malecké ulici naproti kapličky na Pumberkách (býv. psí útulek, předtím moštárna). Akce, určené především dětem s rodiči nebo prarodiči, jsou přístupné všem, stačí jen přijít!

 

Ke stažení pozvánka na procházku s Ing. Milanem Morchem, revírníkem lesní správy a předsedou ZO ČSOP Nasavrky, do zámeckého parku ve Slatiňanech a okolních lesů, jejichž dnešní podobu výrazně ovlivnil František Josef z Auerspergu, mecenáš, skvělý hospodář a milovník koní.

 

Chrudimská ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov připravila na 22. dubna 2017 od 9 do 14 hodin s podporou města Chrudim rodinnou akci "Den Země v parku Střelnice". Tento park je součástí Přírodní památky Ptačí ostrovy. Akce je určena dětem doprovázeným rodiči a prarodiči – pozvánka je ke stažení níže. Rádi se s Vámi a Vašimi dětmi či vnuky příští pátek v parku setkáme. 

V návaznosti na toto setkání připravujeme zahájení pravidelných "rodinných" kroužků (přírodovědný, šachový, předškoláci) v obnoveném ekocentru Lednáček u kapličky v Malecké ulici v Chrudimi na okraji parku Střelnice.

Ve čtvrtek 13. dubna bylo zahájeno veřejné hlasování o projektech tzv. Burzy filantropie, pořádané Koalicí nevládek Pardubicka. Na ní se ucházíme o příspěvek na dovybavení tohoto ekocentra v rámci projektů z okresu Chrudim. Projekt, který získá nejvíce hlasů postoupí do dalšího kola.

Velmi nám pomůžete, když budete hlasovat pro náš projekt do 12 hodin ve čtvrtek 20. dubna 2017. Začíná se kliknutím na "HLASOVAT" na konci popisu projektu (http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2017/okres-chrudim-2017/dovybaveni-ekocentra-lednacek/), vepíšete svoji mailovou adresu, opíšete kontrolní obrázek a kliknete na "ODESLAT". Systém vygeneruje mail, který v několika minutách dostanete. Hlasování dokončíte kliknutím na odkaz v tomto mailu. Za tato tři kliknutí vám předem velmi děkujeme. Budeme vám vděčni, když pro internetové hlasování získáte i přátele z Facebooku nebo Twitteru.

Jak si stojíme po Vašem hlasování v rámci okresu Chrudim najdete na: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2017/okres-chrudim-2017/

 

O projektech ZO a přípravě VČS jednala schůze výboru 24. února 2017. Ke stažení zápis z výborové schůze a pozvánka na výroční členskou schůzi.

 

Ke stažení zápis z výborové schůze 29. července 2016, na které byl Roman Hellinger jmenován vedoucím obnovovaného lokálního ekocentra "Ledňáček" v Malecké ulici naproti kapličky na Pumberkách.  

 

Ke stažení prezentace k obnově objektu bývalé moštovny ČSZ v Malecké ulici na parcele č. 2343 pro činnost lokálního ekocentra na Burze filantropie v Chrudimi 22. června 2016.

1 2 3 4 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.