logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

V rámci každoročního setkávání s přírodou uskutečníme letos výlet za významnými krajinnými prvky Úhřetický les a Dvakačovická stráň s výskytem kamejky modronachové, dymnivky duté, hrachoru jarního, křivatce žlutého, sasanky jarní, áronu plamatého, orsejemi, konvalinkami, kokoříkem a lýkovcem, vzácně též lilií zlatohlavou.

Sraz: Úhřetice - vlaková zastávka 10:40

Ke stažení pozvánka s podrobným programem a odjezdy vlaků a informační leták.

 

Zveme všechny členy a zájemce o členství v naší ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov v Chrudimi. Každý zájemce, i ten o kterém dosud nevíme, bude vítán!!!

 

Účastníci besedy se seznámí s námětem členky MAS Chrudimsko PhDr. Naděždy Jandové na projekt "Místopis lip" a prodiskutují možné formy zapojení škol a dalších organizací, pracujících s dětmi, stejně jako možnosti dalšího rozšíření projektu tak, aby se mohl stát významným podkladem pro vysazování stromů a obnovu alejí na území MAS.

 

je téma další besedy ČSOP 44/16, tentokráte v podobě brainstormingu (burzy nápadů) ve čtvrtek 15. října 2015 v 17 hodin v kinosále Muzea barokních soch v Chrudimi. Zveme všechny příznivce přírody, procházek a turistiky! Výsledky besedy budou využity pro dopracování strategie MAS Chrudimsko.

 

Od 18. srpna 2015 jsou na adrese www.zo-csop-habrov.estranky.cz v provozu naše nové stránky, jejichž rubriky postupně naplňujeme. Najdete nás také na facebooku. Zápisy ze schůzí a pozvánky na akce budeme nadále zveřejňovat na www.maschrudimsko.cz/zo-csop-habrov. Zprávy nám můžete posílat na klubhabrovchrudim@seznam.cz nebo na adresu kanceláře Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim.

 

Další beseda ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov se uskuteční třetí čtvrtek v září – 17. září 2015 v 17 hodin v kinosále Muzea barokních soch na téma "Vlastivědná stezka krajem Chrudimky". Průvodcem naučnou stezkou od pramene Chrudimky do našeho města bude Ing. Milan Morch, revírník lesní správy a předseda ZO ČSOP Nasavrky.

 

se uskuteční tradičně třetí čtvrtek v měsíci, tentokáte však již v 16 hodin, a to ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim na Pardubické ulici.

Na besedě budou představeny návrhy cyklostezek, vzniklé v rámci aktivit MAS. V návaznosti na tyto aktivity bude diskutován záměr ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov založit sociální podnik, jehož cílovou skupinou by byli nezaměstnaní, kteří se chtějí v době, než seženou stálé zaměstnání, podílet na výstavbě cyklostezek, výsadbě stromořadí, územních systémů ekologické stability a péči o chráněná území a památky.

 

Ke stažení pozvánka a plakátek na výše uvedenou besedu 23. července v 17 hodin. Akci jsme připravili v rámci pravidelných čtvrtečních besed naší ZO ČSOP s veřejností v Muzeu barokních soch v Chrudimi. Je určena především rodičům a prarodičům s dětmi a mládeži. Uvítáme ale všechny občany!!!

1 2 3 4 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.