logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o pravěkému hradišti v Topoli a možnosti využití připravované zemědělské komunikace Větrník - Topol pro pěší i cyklisty a jejím propojení s další cyklostezkou z osady Habrov (místní část Tuněchod) podél Chrudimky do města Chrudimi.

 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 44/16 "Klub ochránců SPR Habrov" zve občany a příznivce ochrany přírody na besedu o této rezervaci, jejím založení a plánu péče, sousedním neolitickém hradišti v Topoli a připravované cyklostezce.

 

Další informace o činnosti a historii ZO ČSOP 44/16 Chrudim "Klub ochránců SPR Habrov" najdete na http://www.zelenydum.estranky.cz.

1 2 3 4 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.