logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

4. výzva v rámci OPZ: Podpora sociálního podnikání a zaměstnanosti znevýhodněných skupin I.

MAS vyhlašuje výzvu v rámci OPZ na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

 

Podporovány budou:

- integrační sociální podniky,

- environmentální sociální podniky.

 

Příjem žádostí bude probíhat v období od 26.3.2018 4:00 hod. do 29.8.2018 12:00 hod.

Finanční alokace výzvy je 6 470 000 Kč.

Konkrétní informace a podmínky jsou obsaženy ve výzvě a přílohách výzvy.

Doporučujeme Váš záměr předem konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

 Dne 26.7.2018 došlo k modifikaci výzvy, která spočívá v posunutí data ukončení příjmu žádostí z 2.8.2018 na 29.8.2018.

Seminář pro potenciální žadatele se bude konat v pátek 8.6.2018 v 9.00 hod. v kanceláři MAS na adrese Resselovo náměstí 77, Chrudim. V případě zájmu, potvrďte svoji účast na renata.havlova@maschrudimsko.cz.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.